Møte i styringsgruppa

Styringsgruppa for Miljøløftet har møte 25. april 2023 kl. 12–15.

Møtet vart halde på Teams. 

Møtepapir ligg her

Teams-møtet vart overført digitalt.
Lenke til opptak av møtet: https://vlfk.mediasite.com/Mediasite/Play/d2aa680119c2471db2355cbb239743741d