Møte i styringsgruppa

Styringsgruppa for Miljøløftet har møte fredag 26. april kl. 9–12.

Møtet blir halde på Teams. Det blir også strøyma. Strøyminga kan du følge nedanfor, eller på denne nettsida

 

Sakspapir finn du her.