Kjøremønster og skilting

Stengingen av fylkesvegen over Torget og Bryggen for biltrafikk vil gi endret kjøremønster og skilting for flere trafikantgrupper i perioden fra natt til 3. juli og frem til og med 15. august. Men selv om Torget/Bryggen og Fjellsiden blir stengt for gjennomkjøring, vil alle beboere og besøkende kunne kjøre til sine eiendommer og adresser.

Kjøre via Fløyfjellstunnelen

Det legges opp til et sonetrafikksystem som gir full tilgjengelighet til alle deler av sentrum, men gjennomgangstrafikken mellom Bergen nord og sentrum og mellom Bryggen/Sandviken og resten av sentrum må kjøre via Fløyfjellstunnelen.

Torget stengt

Fra sør vil det bli stengt for innkjøring til Torget fra krysset Småstrandgaten/ Strandgaten. Fra nord vil det bli stengt for innkjøring til Bryggen ved Bradbenken. Bryggen vil ha biladkomst fra sør, via Øvregaten og Vetrlidsallmenningen. Det vil ikke være kjøretilkomst for vanlig trafikk til Kong Oscars gate fra Torget. Trafikk til Kong Oscars gate/Vågsbunnen vil gå via Domkirkegaten.

Gjelder ikke buss, taxi og moped

Buss, taxi, moped vil fortsatt kunne kjøre over Torget og Bryggen. Det er ikke tillatt for motorsykkel å kjøre over Torget i stengeperioden. De skal benytte samme kjøremønster som biler. Se kart.

Varelevering

Varetransport over Torget mot nord vil være mulig alle dager mellom klokken 05 og 15.

Døgnbemannet stenging

Stengepunkter er døgnbemannet slik at det er mulig å åpne Torget/Bryggen på kort varsel i situasjoner hvor det er nødvendig. Dette kan være i situasjoner der Fløyfjellstunnelen blir stengt. I disse tilfellene så vil skilt som er midlertidige for prøveprosjektet bli tildekket.

Slik blir det skiltet

 • Forbudt for motorvogn-skilt ved stengepunktene ved Strandkaien og Bradbenken, som kan tildekkes manuelt ved stenging av Fløyfjellstunnelen
 • Ved Vetrlidsallmenningen er det skiltet med påbudt kjøreretning ut mot Bryggen, som kan tildekkes manuelt ved stenging av Fløyfjellstunnelen
 • Ved stengpunktene i sentrum vil det være døgnbemanning
 • Informasjonsskilter settes ut langs innfartsårene
 • Friteksttavlene brukes til supplerende informasjon til trafikanter
 • Det etableres nytt kollektivfelt på strekningen Festplassen til Torget, og i Småstrandgaten fra og med kryss Olav Kyrres gate blir det forbudt for elbil i kollektivfelt

Kollektivfelt kun for taxi og varetransport

I krysset Småstrandgaten/ Olav Kyrres gate blir det ikke tillatt for elbiler å bruke kollektivfeltet. Årsaken er at dette feltet fortsetter over Torget. Det er kun kollektivtrafikk, taxi og varetransport som skal kjøre over Torget. Elbiler må derfor ut av kollektivfeltet før krysset Småstrandgaten/ Olav Kyrres gate slik at de kan svinge til venstre og inn Strandkaien.

Skilting i Fjellsiden

Det vil bli skiltet med stengt for gjennomkjøring i flere gater og veier i Fjellsiden. Beboere og besøkene kan fremdeles kjøre til eiendommene som vanlig. I disse gatene vil det bli gjennomkjøring forbudt:

 • - Fra Skansemyren til Fjellveien ved Bellevue, som dermed også inkluderer Ole Irgens’ vei
 • - I Fjellveien 
 • - Fra Søndre Blekeveien til Heggebakken, som inkluderer Bispengsgaten
 • - I Bernhard Meyers vei
 • - Fra Kalfarlien og Leitet til Småskansen fra sør og fra Brattlien til Forskjønnelsen fra nord
 •  
 • Det settes opp informasjonsskilt på hensiktsmessige plasser for å informere om gjennomkjøring forbudt

Vestland fylkeskommune vil i uke 25 starte arbeidet med skilting, veimerking og støping av nye refuger. I tillegg skal kollektivfeltet over Festplassen, som i dag slutter ved krysset Kaigaten, forlenges gjennom Småstrandgaten. Arbeidene kan føre til noe redusert framkommelighet i perioder.

I løpet av uke 26 starter arbeidet med skilting i Fjellsiden. Arbeidene kan føre til noe redusert framkommelighet i perioder.