Torget/Bryggen sommerfri 2021

Fra natt til 3. juli og frem til søndag 15.august blir fylkesvegen over Bryggen og Torget stengt for privatbiler og motorsykler. Her får du vite mer om hvorfor, og hvordan du kjører for å komme dit du skal.

Bergen bystyre har vedtatt å gjennomføre prøveordningen med å stenge Torget og Bryggen for gjennomgangstrafikk også i år.

10.000 færre biler i sentrum

Tiltaket er en del av Miljøløftet, og stengingen vil redusere trafikkbelastningen i mange av gatene i sentrumskjernen. Basert på erfaringen fra i fjor, ble ca. 10 000 daglige bilreiser flyttet fra sentrumsgatene til hovedveinettet rundt sentrum.

Du kommer fram dit du skal – også med bil

Alle gater, eiendommer og parkeringsplasser er tilgjengelige med bil som normalt. Forskjellen er at deler av den sentrumsrettede trafikken må kjøre via Fløyfjellstunnelen i stedet for via Torget og Bryggen.

Få ned trafikk i Fjellsiden

I fjor erfarte prøveprosjektet at det ble trafikkøkning i enkelte gater i fjellsiden. I år vil prøveprosjektet sette opp skilt for enkelte gater i fjellsiden for å begrense gjennomkjøringen her.

Gi tilbakemelding

Vi oppfordrer beboere, trafikanter og næringslivet til å bruke tilbakemeldingsskjema i menyen til høyre. På bakgrunn av tilbakemeldinger og trafikktellingsdata fra både faste og mobile apparater vil prøveprosjektet bli evaluert i ettertid.

Det er Vestland fylkeskommune som gjennomfører tiltaket på vegne av Miljøløftet.