Kontaktinformasjon

Prosjektleder

Solveig Mathiesen, Bergen kommune
Epost: Solveig.Mathiesen@bergen.kommune.no

Pressekontakt

Elisabeth Langeland Matre, Bergen kommune
Epost: elisabeth.matre@bergen.kommune.no 
Tlf: 408 13 067

Delstrekningsledere:

Delstrekning 1 (Sentrum):

Karin van Wijngaarden, Bergen kommune
e-post: Karin.Wijngaarden@bergen.kommune.no 

Delstrekning 2 (Sandviken): 

Thomas Leathem, Bergen kommune
e-post: Thomas.leathem@bergen.kommune.no 

Delstrekning 3 (Eidsvåg): 

Mayada Hassan, Bergen kommune
e-post: Mayada.Hassan@bergen.kommune.no 

Delstrekning 4 (Åsane):

Eskild Bakke, Bergen kommune
e-post: Eskild.Bakke@bergen.kommune.no 

Hovedrute sykkel: 

Geir Bartz-Johannesen, Bergen kommune
e-post: Geir.Bartz-Johannessen@bergen.kommune.no 

Tlf. Plan- og bygningsetaten, Bergen kommune: 55 56 63 10 (sentralbord)

Forlengelse av Fløyfjellstunnelen:

Kjell Erik Myre, Statens vegvesen
e-post: kjell.myre@vegvesen.no

Tlf. Statens vegvesen: 22 07 30 00 (sentralbord)