Bybanen til Åsane

Bybanen skal være ryggraden i kollektivsystemet i Bergen. Målet er å bidra til god byutvikling og gi en trygg og effektiv reise.

Arbeidet med reguleringsplan for bybane og hovedsykkelrute mellom sentrum og Åsane hadde oppstart i mai 2018. Planforslaget vil legges ut til offentlig ettersyn i 2022. Informasjon om planarbeidet til Åsane finner du via lenken «Bakgrunn, vedtak og fremdrift» til venstre. 

I perioden 2018-2020 har prosjektet vært i en skissefase, og en oppsummeringsrapport for skissefasen er nå lagt frem. Rapporten viser løsningsforslag, vurderinger, konsekvenser og anbefalinger i arbeidet så langt. Mer informasjon om skissefasen finner du i lenke til venstre. Se også film som viser den anbefalte traséen.