Bybanen til Åsane

Reguleringsplanforslag for Bybanen og hovedsykkelrute til Åsane og forlenget Fløyfjelltunnel har vært på høring med høringsfrist 21. desember 2022.

Planforslaget er delt inn i seks reguleringsplaner. I tillegg er det utarbeidet et planforslag for midlertidig anleggstunnel og bruk av "saltimporttomten" i Sandviken som rigg- og anleggsområde. Se sidemeny for de ulike delstrekningene.

Klikk i kartet for kort beskrivelse av holdeplassene og lenke til plankart og illustrasjonsplan:

Se den digitale presentasjonen av planforslaget:

Det er gjennomført åpne informasjonsmøter

Bergen kommune har i perioden 15. – 24. november gjennomført fem åpne informasjonsmøter om planforslaget. Presentasjonene fra møtene finner du under Dokumenter, nederst i dokumentlisten for hver delstrekning.