Bybanen til Åsane

Bergen kommune, Flere bydeler

  • Tiltaksområde: Areal- og knutepunktsutvikling, Gange, Sykkel
  • Satsingsområde byvekstavtale: Kollektiv
  • Status: Planleggingsfasen

Bybanen til Åsane er det største enkeltprosjektet i Miljøløftet. Bybanen til Åsane skal være hovedstammen i kollektivsystemet mot Bergen nord, og gi kvalitet og konkurransekraft til bydelens kollektivtilbud.

Gjennom prosjektet skal det etableres bybane mellom Bergen sentrum og Vågsbotn i Åsane, samt sammenhengende hovedsykkelrute på hele strekningen og forlengelse av Fløyfjellstunnelen til Eidsvåg.