Forslag til ny byvekstavtale er signert og overlevert

Onsdag 4. desember 2019 ble forslag til ny byvekstavtale for Bergensområdet signert.

Forslag ble signert av forhandlingsutvalget og overleveres nå til lokalpolitisk behandling hos Vestland fylkeskommune og Alver, Askøy, Bergen, Bjørnafjorden og Øygarden kommuner, samt til behandling i regjeringen. Statssekretær Anders B. Werp fra Samferdselsdepartementet og statssekretær Tom Staahle fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet mottok det signerte forslaget.

Avtalen sikrer gjensidige forpliktelser for å nå nullvekstmålet og skal bidra til å skape et storbyområde som er planlagt og tilrettelagt for framtidens grønne transportløsninger. Avtalen sikrer over 13 milliarder kroner til investeringer i Bergensområdet fram til 2029.

Forslag til ny byvekstavtale finner du her.