Tunnellutredning Bybanen BT5 til Åsane mellom sentrum og Sandviken

Byrådet vedtok 12. mars 2020 å bestille oppstart av utredning for tunnelløsning mellom sentrum og Sandviken. Les egen sak her

Se også bystyresak fra 28.05.2020

Utvidelse av planområdet i sentrum er nå kunngjort, her finner du dokumentene og informasjon om høringsfrist.