Nominasjonsdryss for bybanestopp og sykkeltunnel

Haukeland sjukehus holdeplass langs Bybanens linje 2 og gang- og sykkeltunnelen Fyllingsdalstunnelen har fått mange lovord siden åpningen. Nå er de to Miljøløftet-prosjektene nominert til flere priser, nasjonalt og internasjonalt. Dette vekker stor begeistring, både hos fylkesordfører Jon Askeland og Bergens nye byutviklingsbyråd, Christine Kahrs.

Fylkesordfører Jon Askeland berømmer Miljøløftet-samarbeidet mellom stat, fylke og kommuner som har gjort både Bybanens linje 2 og Fyllingsdalstunnelen mulig.

Se til Bergen, se til Vestland! Se hva denne byen får til når gode krefter slår seg sammen! Vi er stolt over at disse bidragene til en god byutvikling i Bergen blir lagt merke til og får faglig anerkjennelse både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Dette er knall i padden! slår Askeland fast.

Fylkesordfører Jon Askeland under åpningen av Fyllingsdalstunnelen i april, sammen med daværende byråd for klima og byutvikling, Ingrid Nergaard Fjeldstad, og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland. Foto: Thor Brødreskift /Miljøløftet

Nomineres for arkitektur og lys

Både Fyllingsdalstunnelen og Haukeland holdeplass er nominert til Bergen kommunes Arkitektur- og byformingspris. Prisen blir i år delt ut for 13. gang, av Rådet for byforming og arkitektur, med byarkitekten i spissen. Vinneren blir kåret under Byutviklingskonferansen den 24. november i Grieghallen.

Begge prosjektene er dessuten nominert til Norsk Lyspris 2023, i kategoriene Beste innendørsbelysning og Beste utendørsbelysning. Norsk Lyspris er den gjeveste prisen for lysdesign og lysprodukt i Norge, og blir delt ut av Lyskultur, det nasjonale kompetansenettverket for lysfaget og lysbransjen. Prisen blir utdelt på Lysets Dag 2023, den 15. november.

Haukeland sjukehus holdeplass, nedgang fra Haraldsplass. Foto: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging

Konkurrerer om europeisk arkitekturpris

Haukeland sjukehus holdeplass er også nominert til den høythengende Eumies Award 2024. Med det fulle namnet «European Union Prize for Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Awards», er dette en pris for å hedre det beste av ny arkitektur i Europa. Seks norske prosjekt er nominert, og Haukeland sjukehus holdeplass deler æren med blant andre Nasjonalmuseet og Munchmuseet. Vinneren blir kåret i april 2024.

I tillegg er Haukeland holdeplass nominert til Betongtavlen, en æresbevisning som blir gitt til byggverk i Norge der betong er brukt på en miljømessig, estetisk og teknisk fremragende måte. Her blir vinneren kåret den 30. november.  

For begge prosjektene er det dessuten sendt inn søknad om DOGA-merket, utdelt av Design og arkitektur Norge.  

– Gjør reisen til en opplevelse

Disse nominasjonene viser at Bergen kan lage arkitektur med en kvalitet som legges merke til langt utover landegrensen, sier byutviklingsbyråd i Bergen, Christine Kahrs.

Haukeland sjukehus holdeplass og Fyllingsdalstunnelen er blitt langt mer enn bare en kollektivholdeplass og en snarvei til og fra Fyllingsdalen. På hver sin måte bidrar prosjektene til å gjøre selve reisen til en opplevelse og gir stedene en helt egen identitet. Dette er god byutvikling!

Midt inne i Fyllingsdalstunnelen. Foto: Thor Brødreskift / Miljøløftet

Om Fyllingsdalstunnelen

Fyllingsdalstunnelen er verdens lengste tilrettelagte gang- og sykkeltunnel. Tunnelen har åpnet en heilt ny ferdselsåre på tvers for gående og syklende i Bergen.

Per 8. november 2023 har nesten 200 000 passert gjennom tunnelen, rundt 130 000 syklende og 69 000 gående.

Tunnelen har fått en rekke medieoppslag over hele verden, blant annet denne interessante artikkelen av David Zipper på Bloomberg: How Norway Built the World's Coolest Bike Tunnel - Bloomberg

Bruken av lys var et viktig virkemiddel for å gi folk trygghet og oversikt langs de tre kilometrene. Lyset i tunnelen varierer gjennom hele fargespekteret, fra grønt i starten i Fyllingsdalen, til blått ved utgangen på Kristianborg.  I midten er en fargerik lysskulptur som også fungerer som et solur, og benker innbyr til å ta en pause. Lysdesignet i tunnelen er gjort av Light Bureau for Bybanen Utbygging.

Om Haukeland sjukehus holdeplass

Haukeland sjukehus holdeplass er et sentralt stopp langs Bybanen linje 2. Stasjonen ligger 30 meter under bakken, med tilkomst både fra Haukeland og Haraldsplass. Det spektakulære rommet med heiser og rulletrapper som frakter passasjerer opp og ned fra Haukeland har fått stor oppmerksomhet, det samme har mosaikk-kunstverket «Melkeveien» nede på perrongen. Stasjonen er en av de travleste bybanestasjonene med over 4000 passasjerer i snitt daglig.

Haukeland sjukehus holdeplass. Mosaikkunsten på perrongen er laga av Inger Johanne Rasmussen. Foto: Morten Wanvik / Bybanen Utbygging.

Lenker til prisene og utmerkelsene

Norsk Lyspris:
https://lyskultur.no/norsk-lyspris/

Betongtavlen: 
https://betong.net/komiteer/betongtavlen/ 

Arkitektur og byformingsprisen:
https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/disse-er-nominert-til-arkitekturog-byformingsprisen-2023

 EUmies Award 2024
https://eumiesawards.com/architecture-emerging/nominees-2024/

 Design og Arkitektur i Norge (DOGA)

https://doga.no/aktiviteter/dogas-priser/doga-merket-design-arkitektur/

 Foto øverst på siden: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging