Møtepapir forhandlingsmøter

I nedtrekksmenyen under finner du møteprotokoller fra forhandlingsutvalget for reforhandling av byvekstavtale for Bergensområdet (2018/2019), samt fra forhandlingsutvalget om byvekstavtale i Bergen (2017) .