Trafikk- og inntektstallene fra mai er klare

Tall fra Ferde viser at det i perioden 1. mai – 31. mai i gjennomsnitt passerte totalt 263 624 kjøretøy per døgn gjennom bomstasjonene.

I prognosene var det beregnet totalt passeringstall på 250 000 kjøretøy når de nye bomstasjonene ble satt i drift. Beregningene som ligger til grunn for prognosene inkluderer en trafikknedgang på 2 – 4 prosent i eksisterende bomstasjoner og 10 – 15 prosent i de nye bomstasjonene.

Inntektstall

Ferde har rapportert en beregnet passeringsinntekt for perioden 1. mai – 31. mai på 101 mill. kr. Det gir gjennomsnittlig inntekt per passering på kr 12,38.

Bompengeinntektene i Miljøløftet i år er i tråd med det som ble lagt til grunn i finansieringsplanen. Prognosene for gjennomsnittlig inntekt var om lag kr 12 etter at de nye bomstasjonene ble tatt i bruk.
 
Vi har foreløpig ikke nok datagrunnlag til å svare på spørsmål om trafikkstrømmer. Det er behov for flere måneder med passeringsdata før en kan se effekter over tid. Miljøløftet vil følge utviklingen framover og holde styringsgruppen orientert om eventuelle trafikale effekter.