Siste salve for den nye sykkelsnarveien til Kronstad

Den gamle jernbanetunnelen mellom Møllendal og Kronstad får nytt liv. I forrige uke ble siste salve sprengt for å utvide den til en moderne gang- og sykkeltunnel.

Og det er ikke mer enn 470 meter fra du går eller sykler inn i fjellet til du er ute igjen.

– Jeg fikk faktisk en aha-opplevelse av hvor kort det er, sier byggeleder Kristine Kjeilen i Bybanen Utbygging.

– Spesielt nå når vi har gjort tunnelen bredere.

For det er mye arbeid for å gjøre den gamle jernbanetunnelen fra 1913 om til en moderne gang- og sykkeltunnel. Tunnelen måtte utvides kraftig i bredden, slik at gående og syklende kan ha adskilte felt. Det betyr rundt 70-80 sprengsalver for å komme seg gjennom fjellet.

MYE STEIN: Det har vært mye sprengningsarbeid for å utvide tunnelen. Bildet er tatt noen dager før siste salve. Byggeleder Kristine Kjeilen står framfor den siste biten av fjell som skal bort.

Under gravplass og fødeavdeling

Kronstadtunnelen går under Møllendal gravplass og videre under Kvinneklinikken og andre medisinske bygg, før den kommer ut på Kronstad.

Med en fødeavdeling like over er det en del hensyn å ta.

– Det er ikke så store salver det er snakk om, men det er klart det merkes, sier Kristine Kjeilen. – Så vi har lagt all sprenging utenom de planlagte fødslene.  Og vi har hatt et veldig godt samarbeid med både Kvinneklinikken og Augebygget på Haukeland underveis.

GOD PLASS: Det utvidete tunnelløpet får plass til både syklister og gående i adskilte felt.

Graver ny tunnelinngang

Den gamle steinmurte tunnelåpningen på Møllendalssiden er fredet. Den er for smal til å gi plass til både gående og syklende. Dermed må det bygges en egen tunnelinngang for gående ved siden av.  De to tunnelmunningene møtes rundt 20 meter lenger inne.  

I denne enden av tunnelen er det ikke mye fjell, og det nye tunnelløpet må graves ut. For at en ikke skal risikere at det raser løsmasser, blir tunnelvegger og tak først armert med hule jernrør som bores inn i en vifteformasjon og fylles med betong.

SIKRES: Tunneltaket forsterkes med stålrør som fylles med betong.

Og når løsmassetunnelen er ferdig drevet, monteres det enda en sikring: et stålgitter over vegger og tak som igjen dekkes med sprøytebetong.

Åpner på vårparten 2023

Selv om siste salve er sprengt i Kronstadtunnelen, er det et stykke fram til åpning. Sprengningsmassene skal tas ut, og den nye tunnelinngangen for gående skal altså graves ut. Deretter legges det nytt dekke for gang- og sykkelvei, og monteres lys og annen teknisk infrastruktur gjennom hele tunnelen

KRONSTADTUNNELEN: Den nye inngangen for gående kommer til høyre for den gamle tunnelåpningen, omtrent ved gravemaskinen.

I tillegg skal det bygges inntrekkshall for jernbane i fjellet i Fløen, med en tilhørende 90 meter lang betongkulvert. Dessuten må Årstadtunnelen, bybanetunnelen fra Fløen via Haukeland til Kronstad ferdigstilles. Alt dette arbeidet må også være gjort før Kronstadtunnelen kan åpnes.

Planlagt åpning er på tidlig vårpart i 2023. Omtrent samtidig vil den nye 3 kilometer lange gang- og sykkeltunnelen gjennom Løvstakken være klar til åpning. 

Nesten uten stigning

Fra Kronstad kan man dermed følge den nye sykkelveien langs bybanetraseen hele veien til Fyllingsdalen. Eller man kan sykle videre sørover Bergensdalen, langs det som på sikt skal bli en sammenhengende sykkelstamveg til Flesland.

Men blir det ikke mye oppoverbakke sørover gjennom Kronstadtunnelen? Nesten ikke i det hele tatt, forteller Kristine Kjeilen.  

– Kronstadtunnelen vil bare ha en stigning på 0,9 prosent, så den blir ikke spesielt tung verken å gå eller sykle gjennom, lover hun.  

 

Fakta om Kronstadtunnelen

- Gang- og sykkeltunnel med separate felt for gående og syklende
- Lengde 470 meter
- Stigning: 0,9 % (0,9 m på 100 meters lengde)
- Går mellom Møllendal og Kronstad
- En del av sykkelstamvegen mellom Bergen sentrum og Kristianborg
- Byggherre: Statens vegvesen og Vestland fylkeskommune v/ Bybanen utbygging
- Entrepenør: Veidekke
- Vegeier: Statens vegvesen
- Finansieres gjennom Miljøløftet

 

 

 

Les mer om Kronstadtunnelen