Nyheter

Nyheter

 • Rapport: Evaluering av nye bomstasjoner i Bergen

  Rapporten med evaluering av de nye bomstasjonene i Bergen ble offentliggjort fredag 8. januar. Rapporten viser at de nye bomstasjonene har ført til redusert trafikk, men ellers få endringer.

 • Takstendring for nullutslippskjøretøy i Bypakke Bergen fra 1. januar 2021

  Med signeringen av den nye Byvekstavtalen for Bergensområdet fulgte et tilbud fra staten om reduksjon i takster for nullutslippskjøretøy i Bypakke Bergen. Takstreduksjonen trer i kraft ved årsskiftet.

 • Signerte ny byvekstavtale for Bergensområdet

  Torsdag 24. september ble den nye byvekstavtalen for Bergensområdet signert. Avtalen sikrer over 16 milliarder til investeringer i Bergensområdet fram til 2029.

 • Program mobilitetsuken 2020

  Mobilitetsuken er fylt med aktiviteter hver dag. Under finner du oversikt over hva som skjer, inkludert program for omreisende sykkelservice.

 • Takk for i år, mobilitetsuken!

  Årets europeiske mobilitetsuke ble arrangert fra 16. – 22. september med flere miljøvennlige mobilitetsaktiviteter i Bergen og omegn.

 • Forsinkelser i tre Miljøløftetprosjekt

  Statens vegvesen melder om forsinkelser på tre prosjekter som de gjennomfører på oppdrag for Miljøløftet.

 • Stadig mer miljøvennlige reisevaner

  Fortsatt reduksjon i andel bilførere, og fortsatt økning i andel kollektivpassasjerer. I tillegg vinner sykkelbruken igjen terreng. Det viser tall fra reisevaneundersøkelsen i Bergen kommune og Bergensregionen i 2019.

 • Miljøløftet gjør det enklere å velge sykkel under korona

  I disse dager vender mange bergensere tilbake til et restriksjonspreget hverdagsliv. I lys av koronasituasjonens begrensninger på kollektivbruk, ønsker Miljøløftet å gjøre det lettere for bergenserne å velge sykkel som fremkomstmiddel.